Waarom een energielabel?

3 minuten

Onze overheid stimuleert duurzaamheid. Daar hoort ook energiebesparing bij. Het energielabel voor gebouwen is één van de manieren waarop de overheid dit stimuleert. Wij leggen u graag uit waarom u een energielabel zou willen aanvragen voor uw bedrijfspand, woning of appartement. 

Verplicht bij verkoop of verhuur

Wanneer u een bedrijfspand, woning of appartement verkoopt of verhuurt, is het verplicht om een geldig energielabel te hebben. Ook als u een nieuw pand of huis laat bouwen, wordt dit verplicht opgeleverd met een energielabel. Mocht uw pand geen label hebben bij verkoop, verhuur of nieuwbouw, dan kunt u hiervoor een boete krijgen van de Inspectie Leefomgeving & Transport. 

Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor de volgende bedrijfspanden geldt deze verplichting niet:

  • Bedrijfspanden die volledig bestaan uit industriefunctie;
  • Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik.

Wilt u weten of uw bedrijfspand een uitzondering op de regel vormt? Neem dan contact met ons op.

Minimaal label C verplicht voor kantoren 

Bezit of beheert u een kantoorgebouw van meer dan 100m² oppervlakte? Dan bent u verplicht om vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C te hebben. Wanneer het gebouw niet aan de eisen voldoet, mag u het niet meer als kantoor gebruiken. De overheid heeft deze verplichting opgenomen in het Bouwbesluit. 

Ook hier zijn er uitzonderingen, zoals:

  • Voor een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • Voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties minder dan 100 m².

Wilt u weten of uw bedrijfspand een uitzondering op de regel vormt? Neem dan contact met ons op.

Verplicht zichtbaar ophangen 

Overheidsorganisaties, maar ook bijvoorbeeld winkels, horeca, scholen en ziekenhuizen moeten het energielabel zichtbaar ophangen bij de entree van het pand. Dit geldt wanneer er sprake is van verkoop of verhuur van het pand, het gebruiksoppervlak groter is dan 250 m2 en er regelmatig publiek komt. 

Wilt u een energielabel aanvragen? 

Daar helpt EPAplus u graag mee. U kunt bij ons terecht voor energielabels voor bedrijfspanden, maar ook voor woningen. Daarnaast voeren wij  energie-audits uit voor EED of Informatieplicht. Bent u benieuwd naar de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)? Wij vertellen u er graag meer over. 

Of neem direct contact met ons op via 040-3034550 of info@epaplus.nl