Puntentellingcheck

3 minuten

Puntentellingcheck

Voor het vaststellen van de wettelijk toegestane huurprijs van een woning is een puntentellingcheck nodig. EPAplus voert deze graag voor u uit, waarbij ook de optimalisatie van uw energielabel aan bod komt.

Wat is een puntentelling?

Met een puntentelling wordt de maximaal redelijke huurprijs van een zelfstandige woning of serviceflat berekend op grond van het Besluit Huurprijzen Woonruimte, het woningwaarderingsstelsel en het Beleidsboek Waarderingsstelsel Zelfstandige Woonruimte van de Huurcommissie. In de puntentelling worden punten gegeven voor o.a. de oppervlakte van vertrekken en overige ruimten, de afwerking van de keuken en badkamer, de WOZ-waarde en de hoogte van het energielabel.

Zodra we voor alle onderdelen de punten hebben berekend, kunt u uit de huurprijzentabel van de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte aflezen welke huurprijs hiertegenover staat. Ligt deze prijs boven de geldende liberalisatiegrens, dan mag u zelf een huurprijs vaststellen (vrije huursector). Ligt de prijs onder de liberalisatiegrens, dan mag u maximaal de huurprijs vragen die in de huurprijzentabel staat vermeld.

Waarom een puntentelling op laten stellen?

Het is erg belangrijk om voor de aanvang van de huurovereenkomst te weten in welke huursector de woning valt en wat de maximaal redelijke huurprijs is. De huurder heeft namelijk het recht om binnen een half jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen door de Huurcommissie. Een rapporteur van de Huurcommissie onderzoekt dan of de huurprijs is vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving. Indien blijkt dat de woning niet volgens de wet- en regelgeving wordt verhuurd, kan dit grote gevolgen hebben.

Nieuwe regeling (midden-huur)

De minister gaat het WWS doortrekken tot woningen met 187 punten. Als de wet wordt ingevoerd, komt dit waarschijnlijk overeen met een maximale huurprijs van ongeveer € 1.100. Bovendien wordt het WWS dwingend: verhuurders mogen niet langer een hogere huurprijs vragen dan volgens het WWS is toegestaan. De minister doet nog een aantal andere voorstellen om het WWS aan te passen. Woningen met hoge energielabels krijgen méér punten, woningen met slechte labels minder of zelfs puntenaftrek. Zo wil hij verduurzaming stimuleren.

Onafhankelijk rapport van deskundige

Onze adviseurs waarderen het puntentotaal volgens alle geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit Huurprijzen Woonruimte, het Beleidsboek Waarderingsstelsel Zelfstandige Woonruimte van de Huurcommissie en jurisprudentie. Met onze rapportage kunt u aantonen wat het puntentotaal is bij aanvang van de huurovereenkomst. De optimalisatie van uw energielabels in combinatie met een puntentellingcheck kan vervolgens zeer relevant zijn voor uw overweging voor aankoop of investeringen in vastgoed. Zowel de verhuurder als huurder hebben baat bij een betrouwbare onafhankelijke puntentelling van de huurwoning.

Interesse? 

Neem contact met ons op om te horen hoe wij u kunnen voorzien van een puntentellingscheck. Wij helpen u graag verder.