Energielabel A levert meer voor uw kantoorpand op dan energielabel C

5 minuten

U weet dat vanaf 1 januari 2023 elk kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben. Het primair fossiel energiegebruik mag dan maximaal 225 kWh per m2 per jaar zijn. Aangezien deze verplichting in het Bouwbesluit 2012 staat, hebben vrijwel alle pandeigenaren in beeld dat hun kantoorgebouw aan label C dient te voldoen. Maar misschien is het wel verstandig om verder vooruit te denken. De stap naar label A kost dan wel wat meer aan investeringen, maar levert ook meer op.

Rentekorting bij de bank

Frank van Hal, directeur van EPAplus, merkt dat de labeldiscussie leeft in de vastgoedmarkt: “Er zijn banken, zoals de ABN AMRO, die hierop inspelen. Zij communiceren dat partijen bijvoorbeeld rentekorting kunnen krijgen op hun financiering als zij een goed plan hebben om in 2030 aan energielabel A te voldoen met hun kantoorgebouw. Terwijl energielabel A dus (nog) niet verplicht wordt. Maar het wordt wel echt gestimuleerd vanuit verschillende richtingen. In gesprekken die wij hebben met partijen over energielabel C, maken wij om die reden standaard een doorrekening wat er nodig zou zijn om meteen naar A te gaan. Het zou immers zonde zijn om de maatregelen die nu genomen worden over een jaar of vijf weer te vervangen. Je kunt het ook meteen goed doen.”

Angst voor de extra kosten

Energielabel A lijkt misschien ver weg, maar dat valt best mee, zegt Frank: “Indien het gebouw door de jaren heen het noodzakelijke onderhoud heeft gekregen, heb je energielabel C best snel te pakken. Maar A is ook echt wel te overzien. Door de angst voor de extra kosten pakt alleen niet iedereen meteen door. Terwijl nuances en combinaties van maatregelen in de praktijk zorgen dat het behoorlijk meevalt met die extra kosten. Bovendien verdien je de investering ook echt weer terug. Afhankelijk van de energieprijzen ligt de terugverdientijd altijd onder de tien jaar.”

Subsidies en lagere energiekosten

De belangrijkste manier waarop u de investering voor de maatregelen omtrent energielabel A terugverdient, is op energiekosten. Zeker met de huidige energieprijzen. De maatregelen die eigenaren van kantoorpanden moeten nemen om hun energieverbruik terug te brengen tot onder het wettelijk toegestane niveau, overlappen grotendeels met de maatregelen voor energielabel A. Voor het mkb zijn er ook subsidies beschikbaar op dit gebied. Zo heeft de gemeente Eindhoven bijvoorbeeld de Green Deal regeling, waar zij de krachten bundelen met bedrijven die direct naar energielabel A willen met hun pand. Bovendien wordt een bedrijf ook aantrekkelijker voor werknemers als het in een duurzaam pand werkt. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt speelt dat mee.

Vastgoed wordt waardevoller

Als EPAplus een doorrekening maakt, zijn de maatregelen om tot energielabel A te komen vaak best te overzien. Laat u daarom niet afschrikken door uw angst voor hogere kosten, maar maak een afweging waarbij u ook de voordelen meeneemt. Eén van die voordelen is dat het vastgoed waardevoller wordt door voor energielabel A te gaan. Makelaar Freek Steijlen van Janssen Steijlen uit Veldhoven ziet dat in de praktijk: “Duurzaamheid krijgt onder meer bij taxaties steeds meer aandacht. Ook op Funda in Business wordt verplicht het energielabel vermeld. Een beter label levert een hogere waarde op van het vastgoed. Zowel bij koop- als huurtransacties speelt het energielabel een grote rol. Een huurder betaalt meer aan energiekosten voor een C-pand dan voor een A-pand. En institutionele beleggers kijken eigenlijk alleen maar naar het label. Hoe lager het label, hoe lager de prijs die zij willen betalen.”

Kortom: vraag EPAplus eens om voor uw bestaande kantoorpand een berekening te maken om tot energielabel A te komen. Het levert u vele voordelen op. Bel 040 3034550 of mail EPAplus via info@epaplus.nl.