De Bunker – Eindhoven

1 minuut

De Bunker – Eindhoven

Voor dit prachtige project hebben we zowel aan woningen als utiliteit gewerkt. In de plint, waar GoodHabitz zich gaat vestigen, hebben we voorafgaand de verbouwing een energielabelindicatie- en maatwerkadvies gemaakt. Daarbij hebben we nauw samengewerkt met bureau FRANKEN. Ook voor de 210 nieuwbouwwoningen bovenop De Bunker hebben we energielabels verzorgd voor de oplevering.

Achtergrond

Dit Iconisch gebouw heeft een historische plint waar menig oud-student van de TU/e nog levendige (of laveloze) herinneringen aan heeft. Daarboven komen nieuwe woningen in de toren tot een hoogte van 103 meter. Opdrachtgever voor de commerciële plint is online opleider GoodHabitz, die de oude Bunker heeft gekocht en verbouwt tot een toekomstbestendig geheel. Vervolgens hebben we voor aannemer Van Wijnen Rosmalen, die het totaal realiseert, voor alle 210 nieuwbouwwoningen in de toren de energielabels verzorgd voor bij de oplevering.

Werkzaamheden en resultaat

Voor dit prachtige project hebben we zowel aan woningen als utiliteit gewerkt. In de plint vestigt GoodHabitz zich. Hier hebben we een energielabelindicatie voor gemaakt, inclusief maatwerkadvies. Daarbij hebben we nauw samengewerkt met bureau FRANKEN. Ook voor de nieuwbouwwoningen in De Bunker hebben we energielabels verzorgd voor de oplevering.

Onze rol is divers. Bij de aankoop van de oude Bunker door GoodHabitz, hebben we een labelindicatie gemaakt. Daarnaast hebben we maatwerkadvies verzorgd, waarbij we nauw samenwerkten met bureau FRANKEN, die voor de aankoop en de inrichting GoodHabitz vertegenwoordigen.

Vervolgens hebben we voor aannemer Van Wijnen Rosmalen, die het totaal realiseert, voor alle 210 nieuwbouwwoningen in de toren de energielabels verzorgd voor bij de oplevering. Hierbij maakten we gebruik van de detailmethodiek.

Zoekt u voor uw project ook integraal advies en/of een energielabel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.