Subsidieregeling Verduurzaming
MKB (SVM): zo werkt het

3 minuten

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM): zo werkt het

Bent u mkb-ondernemer en wilt u meer verduurzamen- en energie besparen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Gebruik deze subsidie om een adviseur in te huren die een energieadvies op maat maakt. Daarnaast kunt u het subsidiebedrag gebruiken voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Duwtje in de rug voor uw bedrijfspand

Goed nieuws voor mkb’ers die al een tijdje rondlopen met investeringsplannen voor het energiezuiniger en duurzamer maken van hun bedrijf. Via de nieuwe SVM-regeling kunt u subsidie aanvragen voor een verkennend energieadvies- en begeleidingstraject. De SVM-regeling is bedoeld om u een duwtje in de rug te geven als u aan de slag wilt.

Voldoet u aan de eisen?

Om voor de SVM in aanmerking te komen, gelden de volgende eisen:

  • Uw bedrijf mag maximaal 250 fte werknemers hebben;
  • Uw jaaromzet is maximaal € 50 miljoen;
  • Uw bedrijfspand verbruikt maximaal 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit.

De opbouw van de subsidie

Voor het energieadvies en de ondersteuning bij uitvoering van de adviezen kunt u subsidie aanvragen voor 80% van de gemaakte kosten. Dit is het bedrag exclusief btw, waarbij een maximum geldt van € 2500,- per bedrijfspand.

Zoals gezegd, bestaat de subsidie uit twee delen. Eerst is er het advies en daarna volgt de uitvoering. Voor beide delen kunt u subsidie aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de kosten. Het adviesgedeelte kent een minimum subsidiebedrag van €400,- en een maximaal subsidiebedrag van € 750,-. De meeste subsidie kunt u dus aanvragen voor het uitvoerende traject.

Let op! Indien u ook een vraag heeft naar een energielabel, is het tevens mogelijk een deel van de berekening van het energielabel mee te nemen in het gesubsidieerde adviestraject. De formele registratie bij RVO valt buiten de subsidie!

Zo vraagt u de subsidie aan

Op de site van RVO kunt u meer informatie vinden en ook de SVM aanvragen. U ontvangt het subsidiebedrag pas nadat u zelf de energiebesparende investering heeft gedaan.

Als u bijvoorbeeld EPAplus kiest als energieadviseur, bieden wij u advies en ondersteunen we u  bij de vervolgstappen. Onze factuur kunt u vervolgens indienen om de SVM aan te vragen. Dat geldt ook voor de factuur van de installateur die de aanbevolen maatregelen daadwerkelijk gaat uitvoeren binnen uw bedrijf.

Hulp nodig bij het aanvragen van de SVM?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Naast de SVM kan ook de Informatieplicht of EED interessant zijn voor u.