Bosakker - Veldhoven

1 minuut

Bosakker - Veldhoven

Vanaf januari 2022 is het NTA8800 van kracht. Daarom hebben we volgens de NTA-methode berekeningen gemaakt voor de aanvraag omgevingsvergunning van 129 grondgebonden woningen. Hiervoor gingen we met de ontwikkelaar om tafel en hebben we een doorrekening gemaakt van alle typen woningen.

Achtergrond

Aan de oostzijde van Eindhoven is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Buiten de ring, midden in het groen, pal naast Veldhoven. Dit nieuwbouwproject in Veldhoven betreft 129 grondgebonden woningen.

Werkzaamheden en resultaat

Vanaf januari 2022 is het NTA8800 van kracht. Daarom hebben we volgens de NTA-methode berekeningen gemaakt voor de aanvraag omgevingsvergunning. Daarvoor gingen we met ontwikkelaar Land’s Heeren om tafel en hebben we een doorrekening gemaakt van alle typen woningen.

Vervolgens zijn we samen met Thijs Engineering & Consultancy technisch invulling gaan geven aan het ontwerp. In combinatie met Bureau FRANKEN hebben we bovendien inzichtelijk gemaakt wat de verschillen in kosten zijn (per woningtype) van de voormalige NOM-eisen ten opzichte van de huidige BENG (NTA8800) eisen.

Kortom: een uitdagend project dat we volgens zeer actuele eisen hebben afgerond. Daarbij hebben we onze werkzaamheden transparant uitgevoerd voor alle betrokken partijen.

Zoekt u voor uw project ook integraal advies en/of een energielabel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.