Voormalig hoofdgebouw Kentalis
in Sint-Michielsgestel

2 minuut

Voormalig hoofdgebouw Kentalis in Sint-Michielsgestel

In opdracht van BOEi en Libre Concepts is EPAplus betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige hoofdgebouw en de ontwikkeling van het omliggend terrein van Koninklijke Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. EPAplus gaf advies in de transformatie van het huidige hoofdgebouw naar woningen. Hierin werd rekening gehouden met de monumentaliteit van het gebouw. In nauwe samenwerking met bureauFRANKEN werden realistische scenario’s doorgerekend en begroot om met alle woningen energielabel B of zelfs energielabel A te kunnen behalen.

Type opdrachtgever

Adviseur

 Type gebouwen

Historisch Rijksmonument en het omliggend terrein wat wordt omgezet in betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen met passende (commerciële) voorzieningen binnen een bijzondere landschappelijke omgeving.

Geleverde oplossing

In goed overleg met bureau FRANKEN heeft EPAplus de scenario’s geschetst voor de mogelijke energielabels en de investeringskosten die hierbij komen kijken. Op basis hiervan heeft ontwikkelaar DPD de prijzen kunnen bepalen waarmee zij de tender uiteindelijk gegund hebben gekregen.

Daarnaast heeft EPAplus samen met Thijs Engineering & Consultancy meegedacht in warmte/koude-oplossingen voor zowel de bestaande bouw als de omliggende nieuwbouw. Door mee te denken over systemen en andere technische vraagstukken is de tenderinschrijving nog completer/realistischer geworden. De invulling in de praktijk volgt nog.

Doelstelling

De nog te ontwikkelen koop- en huurwoningen zo duurzaam mogelijk maken binnen de bestaande monumentale kaders.

Interesse om een afspraak te maken over uw project?

Neem contact met ons op om te horen hoe wij u kunnen voorzien van maatwerk op het gebied van energieprestatieadvies. Wij helpen u graag verder.