129 utiliteitsgebouwen
gemeente Weert

2 minuut

129 utiliteitsgebouwen gemeente Weert

Dit jaar is EPAplus aan de slag gegaan met maatwerkadvies voor 129 utiliteitsgebouwen voor de gemeente Weert. Deze complete portefeuille wordt geanalyseerd en beoordeeld op maatregelpaketten die aansluiten bij de doelstelling van de gemeente. 

Type opdrachtgever

Overheid 

 Type gebouwen

129 utiliteitsgebouwen, van zwembaden tot kantines en van buurthuizen tot een theater. 

Geleverde oplossing

Alle gebouwen worden bezocht en ter plekke geïnspecteerd. EPAplus onderzoekt de huidige staat, de energieprestaties en analyseert het daadwerkelijke verbruik. Daarna volgt er een onderzoek met afsluitend een advies over slimme en realistische verbetermaatregelen en worden nagenoeg voor alle gebouwen NEN2580 metingen verzorgd in samenwerking met bureau FRANKEN. Er wordt tevens rekening gehouden met het bestaande Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van de gemeente. Op basis hiervan kan de gemeente besluiten nemen over de gebouwen voor de komende dertig jaar. 

 Doelstelling 

De gemeente wil dat de gebouwen in 2030 allemaal gasloos zijn en in 2040 energieneutraal. In het maatwerkadvies staat omschreven in hoeverre de voorgestelde verbetermaatregelen bijdragen aan het behalen van de doelstelling. 

Interesse om een afspraak te maken over uw project?

Neem contact met ons op om te horen hoe wij u kunnen voorzien van maatwerk op het gebied van energieprestatieadvies. Wij helpen u graag verder.