Energiebesparingsplicht

Vraag hier een energiescan informatieplicht aan!

Neem contact met ons op!

Wet Milieubeheer/Activiteitenbesluit:

Voor bedrijven met een verbruik van minimaal 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas geldt een verduurzamingsplicht.

Op grond van de energiebesparingsplicht dient u alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. De maatregelen van toepassing zijn opgenomen in een lijst met erkende maatregelen. U dient zelf  te rapporteren welke maatregelen u heeft getroffen. Vanaf januari 2019 is daarvoor een registratiesysteem beschikbaar.

Kom er achter welke verplichtingen voor u van toepassing zijn; doe de wetchecker: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

Verduurzamen begint met inzicht

Indien u volgens de wetchecker verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen dan kunnen wij u helpen met de erkende maatregelen in beeld te brengen. Dit doen wij door uw gebouw(en) te bezoeken en te inspecteren aan de hand van de lijst erkende maatregelen. Uiteindelijk ontvangt u van ons een rapport welke u kunt gebruiken bij de invuloefening bij e-loket.

Indien gewenst maken wij tevens gebruik van de energielabel software. Wij komen immers al in het gebouw. Middels de audit en de software brengen wij uw huidige situatie in kaart en adviseren wij u in het nemen van praktische en rendementsvolle verbetermaatregelen (maatregelen met een terugverdientijd (TVT) <5 jaar en maatregelen met TVT >5 jaar).

In ons advies nemen wij de erkende maatregelenlijst mee maar kijken ook verder richting de toekomst (2023 en 2030). Tevens adviseren wij u op het gebied van subsidie -en fiscale mogelijkheden en indien gewenst begeleiden wij u bij de aanvraag.

Indien u uiteindelijk maatregelen heeft genomen verzorgen wij het vernieuwde energielabel.

Plan van aanpak middels energielabelsoftware

Als eerst bestuderen wij aan de hand van de energielabelsoftware de energieprestatie van uw gebouw. Daarnaast beoordelen wij de staat van het gebouw, uw energieverbruik en adviseren u vervolgens in realistische verbetermogelijkheden.

Wij kijken daarbij heel praktisch naar wat er mogelijk is maar ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden. Onze bevindingen zetten wij in een helder overzicht waarin u heel duidelijk de samenhang tussen die verschillende aspecten ziet. Zo kunnen wij u optimaal adviseren over energiebesparingsmaatregelen die ook echt het gewenste effect zullen hebben.

Het effect van een energiebesparende maatregel hangt af van de staat van uw gebouw, van uw energieverbruik en van het gedrag van de gebruikers van in het gebouw. Ons advies is dan ook altijd afgestemd op uw situatie.

Na een inventarisatie en analyse van de situatie in uw gebouw(en) verwerken wij het resultaat in een energiebesparingsrapport. In dit rapport beschrijven wij in begrijpelijke taal een aantal heldere opties zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Indien u niet de financiële middelen (over) heeft om de investering te doen, hebben wij partijen in ons netwerk die de investering graag voor u uit handen nemen.