BENG berekening

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen
voldoen aan de grenswaarden voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), zoals opgenomen in de
bouwregelgeving.

De nieuwbouweisen, uitgedrukt in BENG 1, 2 en 3, worden getoetst aan de energieprestatie-
indicatoren energiebehoefte (EP1), primair fossiel energiegebruik (EP2) en aandeel hernieuwbare energie
(EP3).

De EP-indicatoren zijn gebaseerd op de Trias Energetica. Zo geldt er een aparte eis voor de buitenkant van een
gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te limiteren, uitgedrukt in energiebehoefte (EP1).
Tevens moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt, uitgedrukt in primair
fossiel energiegebruik (EP2). Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan, uitgedrukt in
aandeel hernieuwbare energie (EP3).

Samengevat: de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van
deze 3 EP indicatoren:

  • De energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlakte per jaar (EP1);
  • Het primair fossiel energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlakte per jaar (EP2);
  • Het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in een percentage (EP3).
  • TOjuli: Beperken risico op oververhitting nieuwbouwwoningen

Wilt u een BENG- berekening aanvragen voor uw project?

Neem contact met ons op!